Mee doen en inschrijven.

Op 10 april werd door Ivo Krikke de voorzitter van de BCG Kunstreken geopend.