In het Friesch Dagblad van 9 april jl. werd aandacht besteed aan het project Kunstreken dat dit jaar voor de derde keer gehouden wordt. Grou even als kunstenaarsdorp schrijft het Friesch Dagblad.

Het Pand Grou maakt zich sterk om het initiatief als kunstenaarsdorp te ondersteunen.